Hudební a filmová muzea našich regionů

Nositel projektu

MAS Rozvojové partnertví Regionu Hranicko

Cíl projektu

Projekt si spoluprací dvou sousedních MAS klade za cíl přispět k zachování kulturního dědictví venkova na poli hudby a filmu a to vybudováním a provozem 3 venkovských expozic. Odborný historický výzkum bude podkladem pro hudební sekce muzeí zaměřených na hudební historii a současnost, osobnosti, soubory a události a to za využití moderních AV prostředků (audioprůvodce, projekce, poslech). Filmová muzea pak nabídnou nejen exponáty, ale především vytvoření digitální databáze historických filmových záběrů s možností dálkového přístupu a prohlížení. Propagace bude zajištěna společným letákem, webem a panely. Projekt doprovodí společná exkurze, odborná konference, vzdělávací seminář či série slavnostních otevření expozic za doprovodu společně nacvičených skladeb dechových hudeb z obou regionů. 

Rozpočet projektu:2 000 000 Kč
Výše dotace:1 900 000 Kč

Popis projektu

Vybudování a provoz 3 nových expozic muzeí filmu a hudby zvýší atraktivitu regionů, budou lákat obyvatele a turisty, obnoví 2 nyní nevyužité prostory, přispějí k zachování kulturního dědictví, rozšíří možnosti kulturního vyžití, stanou se svým obsahem příkladem pro dnešní mládež, aktivně zapojí obyvatele do budování a provozu. 

 

 • Hudební a filmové muzeum regionu Hranicko, Hustopeče nad Bečvou - shromáždí zajímavosti z hudební historie a současnosti a umožní přehrávání zdigitalizovaných filmových historických záznamů (Muzea regionu Hranicko).
 • Pamětní síň Bedřicha Smetany, Týn nad Bečvou - připomene pobyty tohoto skladatele v regionu a také smrt jeho dcery, která je pochována na zdejším hřbitově (Muzea v Moravské bráně).
 • Filmové muzeum, Dolní Nětčice - nabídne technologické zázemí pro vytvoření digitálního archivu filmových záznamů z regionu a umožní dálkový přístup a prohlížení přes internet (filmovemuzeum.cz).

 

Dalšími společnými výstupy projektu jsou: 

 

 1. Společná studijní exkurze "Po stopách Bedřicha Smetany" - shlédnutí několika expozic o životě a díle B. Smetany a navštívení hudebního muzea B. Martinů (fotogalerie zde)
 2. Propagace - leták propagující nově zniklé expozice (zde), webová prezentace, promoklip (zde)
 3. Digitalizace audiovizuálních historických záznamů na webu "Filmovemuzeum.cz"- systém videoarchivu s dálkovým přístupem a systém audioprůvodce, který vznikl digitalizací sesbírných 8mm, 16mm a VHS filmů od občanů z celého regionu. Filmy je možné najít podle tématu, obce nebo roku vzniku a lze k nim přidávat komentáře. Databáze filmů je průběžně aktualizována a doplňována.
 4. Odborný výzkum a almanach "Z hudební historie Hranicka a Lipenska" - na jejím vzniku se významně podílel tým z Katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
 5. Odborná konference "Z hudební historie Hranicka a Lipenska" - prezentace dosavadních výsledků práce, poutavé přednášky hudebních představitelů místního regionu (program zde, článek s fotogalerií zde)
 6. Vzdělávací seminář "Jak budovat venkovská minimuzea", vedený lektorem ing. Ladislavem Ptáčkem (fotogalerie zde)
 7. Slavnostní otevření expozic (zde)
 8. Společné nastudování a nahrání skladeb Bedřicha Smetany dechovými soubory (fotogalerie z nahrávání a konference zde, nahrávky ve formátu mp3 zde)

 

Termín realizace

Zahájení:prosinec 2013
Ukončení:listopad 2014