Komunitní energetika na Hranicku

Nositel projektu

MAS Hranicko, Mikroregion Hranicko, město Hranice, obce regionu

Cíl projektu

Podstránka věnovaná přípravě vzniku Energetické komunity (ENERKOM) v regionu Hranicko a dalším přípravám na komunitní energetiku

Popis projektu

Termín realizace

Zahájení:leden 2023
Ukončení:listopad -0001

Dokumenty ke stažení