Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko

Nositel projektu

MAS Hranicko

Cíl projektu

• Zlepšení řízení a dlouhodobého plánování v MŠ a ZŠ
• Orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání
• Podpora škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka
• Dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzívní škole
• Zlepšení spolupráce v území, větší propojenost škola-zřizovatel a využívání místních mimoškolních zdrojů
 
Výstupem  místního  akčního  plánu  je  dohoda  o  prioritách  vzdělávací  politiky  v území, tzv.Strategický rámec MAP do roku 2023, a dále soubor aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách.

Rozpočet projektu:2 604 672 Kč
Výše dotace:2 604 672 Kč

Popis projektu

  • Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15ti let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání
  • Řešené území představuje celé území SO ORP Hranice = 31 obcí
  • MAP je nutnou podmínkou pro čerpání dotací z OP VVV a IROP (vybrané)
  • Pro zahájení projektu bylo nutné zapojit min. 70 % zřizovatelů zařízení pro mateřské, základní a mimoškolní vzdělávání, na základě souhlasného vyjádření ředitelů, MAS Hranicko se podařilo zapojit 98 %
  • Realizační tým zajišťuje chod projektu -  Odborný tým (6 odborníků na školství) vytváří obsah + Administrativní tým (3 osoby) udržují projekt v chodu, zajišťují administrativní stránku a formality
  • Řídíc výbor plánuje, připomínkuje, schvaluje - složen z 13 zástupců všech relevantních oblastí (městké ZŠ, městské MŠ, mimoměstské ZŠ, mimoměstské MŠ, malotřídky, zástupce zřizovatelů, atd.)

Termín realizace

Zahájení:leden 2016
Ukončení:červenec 2017

Dokumenty ke stažení