Mobilní vybavení pro kulturní a sportovní akce

Nositel projektu

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

Cíl projektu

- Pořízení sady mobilního vybavení pro pořádání nekomerčních kulturních a sportovních akcí na území MAS
- Vytvoření systému a provozního řádu umožňujícího poskytování vybavení pořadatelům nekomerčních akcí na území MAS

 Cílem projektu je rozvoj kvality kulturního a sportovního života na území partnerů zlepšením technického zázemí nekomerčních akcí, které MAS podpoří poskytnutím mobilního vybavení v souladu s platným provozním řádem.

Rozpočet projektu:1 727 000 Kč
Výše dotace:1 569 000 Kč

Popis projektu

Projekt zrealizovaly tří místních akční skupiny z různých koutů České republiky v roce 2010 díky dotaci z Programu rozvoje venkova ČR v rámci Osy IV. LEADER, op. IV.2.1. Projekty Spolupráce.
MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, MAS Český Západ – Místní partnerství a MAS Kyjovské Slovácko v pohybu na základě společných potřeb pořídily pro své regiony sady mobilního vybavení pro pořádání kulturních a sportovních akcí a projekt doplnily dalšími doprovodnými aktivitami.

Aktivity projektu:

- pořízení sady mobilního vybavení pro pořádání kulturních a sportovních akcí v celkové hodnotě 1.530.000,- Kč:

- Podium s příhradovou konstrukcí 8x6m
- 2 ks velkokapacitních stanů 6x15m
- 3 ks velkokapacitních stanů 6x9m
- 2 ks stanových podlah 6x9m
- 20 sad pivních setů
- 6 stylových jarmarečních stánků
- mobilní zvuková aparatura
- dataprojektor s plátnem
- 2 přenosná výčepní zařízení

Bližší informace o vybavení zde.

Další aktivity (odkazy míří do fotogalerií):

- akce Den s regionem Hranicko spolupořádaná Rozvojovým partnerstvím propagujících projekt a jeho výstupy

- dočasné zaměstnání 4 pracovníků po dobu 4 měsíců zajišťujících údržbu a provoz vybavení po dobu zkušebního provozu
- realizace školení zaměřeného na obsluhu a údržbu vybavení
- 1 jednotný provozní řád pořízeného vybavení pro všechny partnery
- vytištění a distribuce propagačního letáku propagujících projekt a pořízené vybavení
- vzájemné exkurze zástupců partnerů projektu spojených s účastí na kulturních akcích

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko je majitelem a hlavním koordinátorem využití vybavení, na konkrétním provozu a servisu pro pořadatele je pak dohodnuta s regionálními partnery, v jejichž skladech je vybavení uschováno.    

Kalendář vybavení

 Více informací ZDE.

Termín realizace

Zahájení:únor 2010
Ukončení:srpen 2010