Moravské a slezské ovocné stezky

Nositel projektu

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

Cíl projektu

Cílem našeho projektu je přispět k zachování a rehabilitaci ovocných stromů, a to nejen jakožto dárců plodů, ale také jako součásti mnoha tradic a významných krajinných prvků.

Projekt rovněž napomůže k seznámení různých skupin lidí, kterí propadli kouzlu ovoce, např. při tématicky laděných exkurzích, při záchraně starých krajových odrůd ovocných stromů a řadě dalších aktivit majících za cíl propagovat ovoce ve  všech jeho formách a využití v krajině i doma na stole.
Základním principem a etodou je vzájemně s epoznat, spolupracovat a spojit své síly s cílem pomoci ke zlepšení života ve venkovských oblastech.

Rozpočet projektu:625 093 Kč
Výše dotace:562 583 Kč

Popis projektu

1) Projekt je zaměřen na následující činnosti
    (jsou totožné s cíli projektu):

 •     zmapování historicky, krajinářsky či jinak významných alejí, sadů a jiných prvků, v nichž jsou přítomny ovocné stromy, za účelem záchrany tradičních krajinných prvků se zastoupením ovocných stromů a zvýšení povědomí o starých a krajových odrůdách
 •    propagace ovocnářství jako součást místního kulturního a přírodního dědictví
 •   zmapování stávající infrastruktury - moštárny, palírny, podniky zabývající se zpracováním ovoce atd., jejich propagace formou příručky pro spotřebitele, společné propagace na akcích v rámci projektu
 •    vzdělávání v oboru pěstování a zpracování ovoce - ovocnářský kurz, exkurze do starých sadů, za zpracovateli ovoce
 •    nalezení a prezentace doplňkových turistických cílů spojených s ovocnými stromy, alejemi, sady atd.

Do mapování, zejména jeho prvních fází, sezapojila také veřejnost.

2) Publikace

Publikace knihy Sedm tváří ovocnářství prezentuje ovocnářskou tradici i současnost v jednotlivých oblastech, výsledky mapování starých a krajových odrůd ovoce, čtenář zde najde také tradiční způsoby zpracování a zajímavé regionální recepty sedmi oblastí Moravy a Slezska.
Na publikaci pracoval široký kolektiv autorů pod vedením hlavního zpracovatele projektu – firmy EKOTOXA s.r.o.
Kniha byla pokřtěna na zámku v Bartošovicích 3. května 2012 v rámci exkurze.

3) Propagační materiály- panely, plakáty a letáky

Panely, plakáty a letáky (skládačky) byly při realizaci projektu, zejména při propagačních akcích důležitým médiem k oslovení zájemců o ovocnářství i prostředkem vzdělávání. Propagační skládačky byly poskytovány zájemcům.

4) Webová stránka

Pro projekt byla využita stávající webová stránka www.ovocne-stezky.cz, která byla upravena pro potřeby 7 MAS.
Na těchto těchto internetových stránkách naleznete spoustu zajímavého čtení a né jen to, pro milovníky pečení se zde najdou i recepty. V hlavní nabídce se dozvíte aktuality z regionum, ale také zde naleznete např. kalendář akcí, tradice a zvyky, fotogalerii z pořádaných akcí atd.

5) Turistický informační systém

Navazuje na informační systém turistických atraktivit fungující na území dvou zůčastněnách MAS (Nízký Jeseník a Rýmařovsko). Vychází z něj ideově i technicky se zřetelem na využití dosavadních fungujících technologií v dalších projektech.
Aplikace je umístěna na adrese www.ovocne-stezky.cz/mapa.

6) Lokální propagační akce

Probíhaly v obcích MAS Rozvojové partnerství regionu Hranicko formou prezentace objektu.

 • 11.9.2011                   Včelařské muzeum, Hranice
  Soutěžo nejlepší med a medovinu
 • 8.10.2011                   Hranice
  V tento den probíhal na travnaté ploše u zámku v Hranicích již od rána Farmářský trh a Den pro ovoce. Nabídl kupujícím sortiment od více než 40 prodejců při samozřejmém důrazu na kvalitní a domácí výrobky z regionu a nejbližšího okolí. Včelaři a zahrádkáři zde prezentovali svou činnost, odlívali s dětmi svíčky z pravého včelího vosku nebo debatovali v ovocnářské poradně s odborníkem z Přerova o nemocích jablíček. Odpoledne se pak dění přesunulo do sousední dvorany, kde kapela Klapeto rozehřívala návštěvníky.
 • 9.10.2011                   Ústí
  Výstava ovoce, zeleniny a květin
 • 15.-16. 10. 2011          Všechovice
  Podzimní výstava ovoce a zeleniny doplněná o včelařskoutématiku
 • 22. – 23. 10. 2011       Hustopeče nad Bečvou
  Výstava Jiřin aovoce
 • 26.11.2011                  Lučice
  Lučické Jablíčko

7) Ovocnářský kurz

Tento kurz se uskutečnil 25. 8. 2011 v Hostětíne.
Seznámil zájemce s oblastí ovocnářství v pokud možno co nejširším tématickém zaměření. Následovala také praktická část kurzu:
 • stará sušárna ovoce v Hostětíně
 • ukázkový sad
 • moštárna
 • nová sušírna ovoce v Pitíně
 • ovocná školka

8) Ovocnářská exkurze

Exkurze se konala 27. 4. 2012. Účastníci navštívili známkový sad odrůd, moštárnu a sušárnu Eduarda Kozáka v Lučicích, včelařské muzeum v Hranicích a pálenici, moštárnu a soukromý sad v Hustopečích n/B. 

 

Termín realizace

Zahájení:únor 2011
Ukončení:únor 2012