Moravsko-polské cesty tradic a poznání

Nositel projektu

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

Cíl projektu

 • Vybudování a provoz 11 nových venkovkých expozic
 • Vytvoření a propagace virtuálních "Cest tradic a poznání"
 • Vzájemná spolupráce, poznávání se a přenos zkušeností

Rozpočet projektu:4 306 532 Kč
Výše dotace:2 696 815 Kč

Popis projektu

1. Muzejní expozice "Výstavní síň architekta Bohuslava Fuchse", Všechovice
Expozice je věnována osobnosti architekta Bohuslava Fuchse a jeho vazbě na rodný kraj.
Především bude postavena na jeho vztahu jako rodáka ke Všechovicím, ke kraji, ze kterého pocházel a který ho inspiroval. Bude zde poukázáno na dílo, které ve Všechovicích zanechal.
Muzeum bude umístěno v objektu požární zbrojnice ve Všehovicích. Návrh byl vytvořen studenty fakulty architektury VUT Brno.

Náhled do muzea zde

2. Muzejní expozice "Historie Potštátska", Potštát
Expozice bude umístěna v renesančním zámku, který byl postaven na začátku 17. století. Tato expozice bude prezentovat bohatou a zajímavou historii Potštátska - nejen jeho města, ale i jeho okolí, včetně místních částí a zaniklých obcí na území vojenského výcvikového prostoru Libavá. Jejím předmětem je historický příběh Potštátu od dob hrabat Walderode. Expozice je postavena na výstavě dobových fotografií a předmětů, vztahujících se k jednotlivým etapám.

 Náhled do muzea zde.


3. Propagační materiály - leták, web, razítka
K dostání budou ozdobné razítka, leták nově zbudovaných expozic = tištěný průvodce "Cesty tradic a poznání aneb putování po muzeích v Kraině Dinozaurów, internetová prezentace a informativní tabule.

4. Stolní hra a kapesní průvodce "Cesty tradic a poznání aneb putování po muzeích"
Hra je zaměřena primárně na expozice na území Mikroregionu Hranicko, ale má obsahovat i doplňkové otázky i k expozicím partnerských MAS.
Tištěný průvodce představí v jednotném grafickém designu všechny nové a stávající expozice na území Hranicka.

5. Brožura " Muzeum Ing. Bohuslava Fuchse"
Cca 100ks bude určeno pro reprezentativní účely obce Všechovice.

6. 2 vzdělávací semináře pro 10 + 10osob

 • vzdělávací seminář a exkurze Budování Juraparku Krasiejow,
  proběhl ve dnech 13.- 14. 11. 2012
  V blízkosti této obce se nachází významné naleziště predinosaurů. Exkurze následovala do samotného Juraparku.
 • vzdělávací seminář a exkurze Interpetace místního dědictví, Třeština, proběhl dne 11. 10. 2012
  Návštěvníci zamířili do Židovské synagogy v Lošticích a do Síně selských tradic v Polici, tedy do expozic, které vznikly v roce 2011 z prvního už úspěšně ukončeného společného projektu MAS Hranicko a MAS Mohelnicko.

 7. Dvoudenní exkurze do Polska pro 50 osob
Obsahem exkurze je návštěva 7 nových expozic vzniklých v rámci projektu Dinoparku v Krasiejowě. Fotogalerie z exkurze po venovských muzeích v LGD Kraina Dinoszaurów 17. - 18. 6. 2013 dokládá veliký zájem o poznání venkovských expozic u našich sousedů.

8. Slavnostní otevření expozic
Slavnostní otevření muzea:

 •                ve Všechovicích
 •                na Potštátě
 •                ve Studené Loučce
 •                v Mohelnici

9. Dvoudenní cyklistická exkurze do ČR pro 30 osob
Obsahem exkurze je návštěva čtyř v tu dobu dokončovaných expozic.

10. 7 muzejních expozic na území partnerských regionů (zde)

11. Muzejní expozice "Hřebečský grunt" Statek Studená Loučka
Hospodářská usedlost je jediným dochovaným hřebečským gruntem v širokém okolí.
Záměrem rekonstrukce je nejenom statek zpřístupnit jako arcitektonickou památku, ale umožnit návštěvníkům na vlastní kůži si vyzkoušet způsob života našich předků.

Náhled do muzea zde

12. Muzejní expozice "Ručních řemesel" Mohelnice
Budova, ve které tato expozice vzniká se nachází v centru města Mohelnice. Je zaměřena nejen na zachování tradice místních rukodělných prací a řemesel, ale za cíl si bere šířit také vzdělávání v oboru tradičních řemesel.

Náhled do muzea zde

Termín realizace

Zahájení:duben 2011
Ukončení:únor 2013