Nová zelená úsporám Light

Nositel projektu

MAS Hranicko z. s.

Cíl projektu

Poskytování poradenství žadatelům v dotačním programu Nová zelená úsporám light:

* vyhledávání vhodných žadatelů

* vstupní konzultace

* dokumentace stavu před realizací na místě

* vystavení odborného posudku

* pomoc se založením, vyplněním a podáním žádosti

* konzultace během realizace, řešení změn

* dokumentace stavu po realizaci, kontrola výdajů a kvality provedení na místě

* vypracování závěrečné zprávy o realizaci a pomoc s jejím podáním

Popis projektu

Oslovte konzultanta MAS Hranicko s informacemi k programu Nová zelená úsporám Light:

Ing. Barbora Matušková

tel: +420 724 202 533

email: b.matuskova@regionhranicko.cz

 

Web programu: https://novazelenausporam.cz/nzu-light/

Termín realizace

Zahájení:leden 2023
Ukončení:srpen 2024

Dokumenty ke stažení