Šance pro Hranicko

Nositel projektu

Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

Cíl projektu

Hlavním cílem záměru Šance pro Hranicko pro program Leader ČR 2006 bylo Posílení místního ekonomického prosředí a zhodnocení místní produkce. Jednalo se především o zvýšení počtu pracovních míst v oblasti prostřednictvím rozšíření infrastruktury cestoního ruchu spojené s rozvojem dovednosti obyvatel založit a provozovat novou službu. Zvýšení počtu pracovních míst a podnikatelských aktivit prostřednictvím podpory vzniku nových a odbytu stávajících biologicko-zemědělských místních produktů. Specifickým cílem bylo zvýšení množství služeb a nabídky v oblasti ubytování a stravování a v oblasti sportovních a oddechových aktivit, které budou navázány na atrakce a další služby tvořit spolupracující funkční "klastry" v oblasti cestovního ruchu. Dále zvýšení množství a posílení kvality místních zemědělsko-biologických produktů, které jsou typické pro region Hranicko a tím posílení diverzity zemědělských aktivit a zvýšení přidané hodnoty místní produkce.

Popis projektu

Leader ČR 2006 byl úspěšně ukončen v prosinci 2006.

Termín realizace

Zahájení:květen 2006
Ukončení:listopad 2006