Za poznáním a odkazem předků

Nositel projektu

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

Cíl projektu

- Obnova nevyužitých a chátrajících prostor pro vznik nových atraktivit na
území regionu

- Vznik a následný provoz stálých muzejních expozic v těchto prostorách
- Zhodnocení kulturního dědictví obou regionů, připomenutí významných
historických osobností, tradicí a etnik jako příkladu hodného následování pro
dnešní generaci
- Zapojování místních obyvatel do péče o vlastní kulturní dědictví
- Pomoc vlastníkům kulturních a místních památek v novém využití nevyužitých
prostor v jejich vlastnictví

Rozpočet projektu:2 244 059 Kč
Výše dotace:2 028 203 Kč

Popis projektu

Jedná se o společný investiční projekt Rozvojového partnerství a MAS Mohelnicko. Na CP SZIF byl zaregistrován v říjnu 2009 a o jeho schválení a poskytnutí dotace bude rozhodnuto v únoru 2010. V případě schválení bude výstupem projektu v regionu Hranicko:

- 2 nové stálé expozice - a) Pamětní síň ThDr. Jaroslava Studenévo v Bělotíně, b) Místní muzeum v Býškovicích včetně stavebních úprav prostor a pořízení vybavení a zázemí

- 1 vzdělávací seminář zaměřený na metodu budování interaktivních expozic

- 2 malé kulturní akce u příležitosti otevření expozic propagující projekt a jeho výstupy
- 2 vzájemné exkurze členů partnerských MAS u příležitosti otevření expozic
- 1 propagační bulletin představující projekt a jednotlivé expozice
- 1 společná internetová prezentace projektu a muzeí

Termín realizace

Zahájení:únor 2010
Ukončení:listopad 2010