Za poznáním a odkazem předků II.

Nositel projektu

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

Cíl projektu

 • Vybudování a provoz 4 nových venkovských expozic
 • Propagace nových i stávajících venkovských expozic
 • Vzájemná spolupráce, poznávání se a přenos zkušeností
 • Rozšiřování aktivit MAS vedoucích k rozvoji svého území

Rozpočet projektu:3 496 613 Kč
Výše dotace:2 696 114 Kč

Popis projektu

1. Muzejní expozice "Venkovské minimuzeum" Klopina
Hlavním smyslem a cílem "minimuzea" je zachování historie života v obci a připomenutí si tradic a významných zvyků minulosti. Umístěním "minimuzea" do budovy bývalé školy bude část expozice věnována také "historii obecního školství" s připomenutím významných místních rodáků.

Náhled do muzea zde.

2. Muzejní expozice "Život v podzámčí" Úsov
Expozice bude věnována životu obyvatel Úsova. Jak se žilo v minulých stoletích, co dělali naši předkové, jak se oblékali, jaké byly zvyky a které místní tradice se dodržovaly.
Umístěna bude v přísálí kulturního domu, jehož stavba je datována z roku 1974.

Náhled do muzea zde.

3. Rozšíření muzejní expozice "Jak se žilo v Ójezdě" Horní Ůjezd
Rozšířená expozice bude zřízena v podkroví budovy staré školy v Horním Ůjezdě. Tento prostor je v současnosti zcela nevyužitý a ve špatném technickém stavu. Nová část expozice bude odlišena tematicky i způsobem prezentace. Umožní tak ukázat veřejnosti více zajímavých exponátů a artefaktů.

Náhled do muzea zde.

4. Muzejní expozice "Muzeum námořníka Tomáše Vítka" Skalička
Podnět ke zřízení muzea fotografií vzešel od občanů obce a ostatních účastníků výstavy fotografií T. Víta, která byla uspořádána v roce 2011. Na základě toho se začalo uvažovat o zřízení stále expozice připomínající tohoto nedávno zesnulého a významného obyvatele obce Skalička. Od dětství tu u rodičů své matky trávil každé prázniny. Později se stal námořníkem. Když se jeho matka přestěhovala do Skaličky, prožíval zde většinu volna mezi plavbami. Od roku 2004 zde žil trvale.

 • Minimuzeum bude umístěno v domě, ve kterém bydlel.
Náhled do muzea zde.

5. Společná exkurze po muzeích Kyjovského Slovácka pro 40 osob
Proběhla v listopadu 2012 a během ní jsme navštívili 6 venkvoských muzeí

6. Propagace - leták, webová prezentace, virtuální 3D prohlídky
1000  ks skládacího letáku a internetová prezentace představí veřejnosti obsah a provozní dobu nových expozic.

7. Vzájemné propagační panely expozic, společný systém značení
Pro posílení informovanosti, budou umístěny na viditelné místo před expozice sady naváděcích tabulí a směrovek.

8. Slavnostní otevření expozic
Program:

 • křest expozice
 • zdravice hostů
 • slavnostní řeči
 • prohlídka expozic
 • kulturní vystoupení
 • volný program
 • občerstvení

 

Termín realizace

Zahájení:únor 2013
Ukončení:květen 2014