Zajištění činnosti MAS Hranicko I.

Nositel projektu

MAS Hranicko z. s.

Cíl projektu

Zajištění činnosti MAS Hranicko I.

 

Rozpočet projektu:4 514 023 Kč
Výše dotace:4 288 321 Kč

Popis projektu

Jedná se o projekt provozního charakteru.

Podporovanými aktivitami bude zajištění stabilní administrativní kapacity stejně jako ostatních výdajů potřebných pro výkon činností MAS.

Termín realizace

Zahájení:listopad 2022
Ukončení:září 2024