Zmapování a marketing nevyužitých prostor

Nositel projektu

MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko

Cíl projektu

Hlavním účelem projektu je zmapování a následné hledání nového využití opuštěných objektů, prostor a ploch na území působnosti tří partnerů, kteří projekt realizují. Projekt se zaměří především na menší objekty, jakými jsou nevyužité školy, prostory pro potenciální klubové a spolkové aktivity, nevyužité prostory pro rozvoj služeb a drobného podnikání, nevyužité plochy určené v územních plánech pro bytovou výstavbu apod. 

Hlavními výstupy projektu je  propagační leták a především databáze nevyužitých prostor určených investorům, prezentace investičních příležitostí v oblasti brownfields na konferenci a nastartování procesů vedoucích k rozvoji podnikatelských aktivit a zaměstnanosti obyvatel

Rozpočet projektu:188 500 Kč
Výše dotace:188 500 Kč

Popis projektu

Projekt Zmapování a marketing nevyužitých prostor realizuje Rozvojové partnerství regionu Hranicko ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou a dalšími dvěma partnery z regionu Němčicko a Mohelnicko.

Cílem projektu je důkladně zmapovat nevyužité prostory ve všech regionech a dále prostřednictvím databáze nevyužitých prostor, katalogu a veřejných konferencí zajistit využití zmapovaných objektů.

Databáze se stane účinným pomocníkem každému, kdo hledá prostor pro realizaci svých záměrů a projektů, ať už se bude jednat o začínajícího podnikatele, podnikatele, který potřebuje rozšiřovat své kapacity, zájmové spolky či jiné organizace, které hledají místo pro své působiště. Kromě internetové databáze budou moci případní zájemci o objekty využít dalších služeb týkajících se možnosti financování svých záměrů prostřednictvím národních či evropských fondů a dotací. 

Díky důkladnému zmapování nevyužitých prostor v regionech se zajistí lepší informovanost o možnosti využití objektů, které často v obci kazí její vzhled. Navíc jsou místem vzniku nejrůznějších problému, které se týkají kvality životního prostředí v obcích, nebo dokonce bezpečnosti obyvatel obce. Posláním databáze je tedy napomoci využití co nejvíce takovýchto objektů a tím zlepšit kvalitu života v obcích našeho regionu. 

Majitelé nevyužitých prostor mohou v případě zájmu o vložení své nemovitosti do databáze kontaktovat manažera projektu (Jana Balka, viz kontakt níže). Nebo můžou na e-mailovou adresu zasílat vyplněný dotazník, který je uveden v dokumentech ke stažení.

Termín realizace

Zahájení:leden 2010
Ukončení:květen 2010