Dotační program MAS-PRV mění svůj harmonogram výzev, znovu podpoří školy v regionu

9. 11. 2022

MAS Hranicko má v současné době aktivní pouze jediný dotační program MAS-PRV (Program rozvoje venkova), kde jsou pro rok 2023 přichystány hned 2 výzvy k předkádání Žádostí o dotaci. Kdy budou vyhlášeny a na jaké oblasti podpory se zaměří?

Nejbližší Výzva č.10 dotačního programu MAS-PRV bude vyhlášena v prosinci 2022 či lednu 2023 s uzávěrkou zhruba o měsíc později. Vyhlášeny budou 2 oblasti podpory a to Fiche 13 Drobné podnikání s alokací 953 020,- Kč a Fiche 20 oblast b) Mateřské a základní školy s alokací 1 937 438,- Kč. Dříve avizovaná podpora spolků a obcí při investicích do kulturního a spolkového zázemí se s nezměněnou alokací 1 985 760,- Kč odsouvá až na květen 2023 do Výzvy č.11.

Takto MAS Hranicko v posledních týdnech rozhodla o změnách v dotačním programu MAS-PRV. Reagovala tak na situaci, kdy v posledních měsících odstoupili hned 4 žadatelé od realizace již dříve podpořených projektů, čímž nevyužili a do alokace vrátili téměř 2 miliony Kč. Zároveň z poslední Výzvy č.9 zůstalo nepodpořeno hned 5 projektů mateřských a základních škol. MAS tak logicky nasměrovala tyto prostředky do této podoblasti Fiche 20, kde se bude jednat o v pořadí již třetí výzvu určenou pro investice do školních budov a vybavení. Zároveň Výbor MAS rozhodl, že se tato alokace objeví hned v nejbližší Výzvě č.10, tak aby byl minimalizovaný časový odstup do chvíle, než dříve nepodpořené projekty škol budou moci získat dotaci z těchto nově převedených prostředků. 

Tímto ovšem bohužel muselo být odsunuto původně avizované vyhlášení výzvy pro kulturní a spolkové zázemí až na období zhruba duben/květen 2023, jelikož v rámci Fiche 20 nemohou být vyhlášeny zároveň 2 podoblasti, ale vždy jen jedna. Věříme, že pro obce a spolky to nebude zásadní komplikací a odložení cca o 3 měsíce jim naopak umožní ještě lépe připravit jejich projektové záměry.

Bližší informace k podporovaným oblastem, oprávněným žadatelům a dalším podmínkám naleznete v přílohách Aktuality nebo v sekci https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/dotacni-programy-mas/2018-2022

MAS je připravena osobou hlavního manažera Františka Kopeckého poskytovat stále bezplatné konzultace Vašich projektových záměrů. Ozvěte se!

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení