Podrobnosti a podklady ke čtyřem dotačním programům, kterými MAS Hranicko přispívá v letech 2018-2022 k rozvoji regionu.

Detaily k obsahu, přípravě a schvalování SCLLD zde..