MAS vyhlásila Výzvu č.10 MAS-PRV pro podnikatele a školy

13. 1. 2023

MAS Hranicko dne 12.1.2023 vyhlásila Výzvu č.10 dotačního programu MAS-PRV se 2 vyhlášenými Fichemi:
F13 Drobné podnikání s alokací 953 020 Kč
F20 Obnova vesnic, oblast b) Mateřské a základní školy s alokací 2 032 952,- Kč

Uzávěrka Výzvy č.10 je stanovena na 16.2.2023

Základní informace (podporované aktivity, oprávnění žadatelé, min. a max. výše způsobilých výdajů na 1 žádost ad.) najdete v příloze Výzva č.10 MAS-PRV.

Beze změny oproti minulým výzvám zůstávají sady preferenčních kritérií, na základě kterých budou podané Žádosti o dotaci obodovány a seřazeny do pořadí pro získání dotace těch projektů, na něž bude dostačující výše uvedená alokace viz přílohy. MAS připravila také Příručky pro žadatele pro jednotlivé Fiche. Všechny podklady najdete na webu https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/dotacni-programy-mas/2018-2022, sekce Dokumenty ke stažení, adresář „Dotační program MAS-PRV“

Informační seminář pro žadatele proběhne ve středu 18.1.2023 od 15.30h v sídle MAS, Tř. 1. máje 328, Hranice (Kunzova vila – zámeček)

MAS Hranicko doporučuje osobní konzultace Vašich projektových záměrů tak, abychom hned zkraje mohli eliminovat případné nedostatky a nesoulady s Pravidly PRV. V případě zájmu kontaktujte hlavního manažera MAS Františka Kopeckého, 773 58 30 20, f.kopecky(at)regionhranicko.cz

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení