MAS vyhlašuje Výzvu č.11 MAS-PRV pro zemědělce, obce a spolky

10. 5. 2023

MAS Hranicko dne 15.5.2023 vyhlásí Výzvu č.11 dotačního programu MAS-PRV se 2 vyhlášenými Fichemi:
F11 Rozvoj zemědělských podniků Drobné podnikání s alokací 659 189,- Kč
F20 Obnova vesnic, oblast f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven s alokací 1 862 053,- Kč

Uzávěrka Výzvy č.11 je stanovena na 20.6.2023

Základní informace (podporované aktivity, oprávnění žadatelé, min. a max. výše způsobilých výdajů na 1 žádost ad.) najdete v příloze Výzva č.11 MAS-PRV.

Zveřejněna jsou též preferenční kritéria, dle kterých budou podané Žádosti o dotaci obodovány a seřazeny do pořadí pro získání dotace těch projektů, na něž bude dostačující výše uvedená alokace. Beze změny oproti minulým výzvám zůstává sada preferenčních kritérií pro Fichi 20, naopak u Fiche 11 došlo u této "dodatkové" výzvy k významné aktualizaci:

Byla zrušena kritéria preferující stavby a držení značek kvality, přibyla kritéria VÝRAZNĚ preferující žadatele s počtem zaměstnanců menším než 5 a plochou obhospodařovávané půdy menší než 50/100/150 ha. Zachovány zůstávají kritéria preferující žadatele hospodařící v ANC, v režimu EKO, z řad zemědělců do 40 let a s kvalitním podnikatelským plánem. Tato kritéria jsou ale vzhledem k počtu udělovaných bodů upozaděna. Podrobnosti viz přiložená KRITERIA.

MAS do konce týdne zveřejní také Příručky pro žadatele pro jednotlivé Fiche. Všechny podklady najdete na webu https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/dotacni-programy-mas/2018-2022, sekce Dokumenty ke stažení, adresář „Dotační program MAS-PRV“

Informační seminář pro žadatele proběhne v úterý 23.5.2023 od 15.30h v sídle MAS, Tř. 1. máje 328, Hranice (Kunzova vila – zámeček)

MAS Hranicko doporučuje osobní konzultace Vašich projektových záměrů tak, abychom hned zkraje mohli eliminovat případné nedostatky a nesoulady s Pravidly PRV. V případě zájmu kontaktujte hlavního manažera MAS Františka Kopeckého, 773 58 30 20, f.kopecky(at)regionhranicko.cz

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení