V 7. výzvě dotačního programu MAS-OPZ na Sociální podnikaní (neinvestiční podpora) II. se podařilo vybrat úspěšného žadatele.

30. 4. 2020

V dubnu MAS Hranicko provedla výběr žádosti o podporu, podané do 7. výzvy dotačního programu MAS-OPZ na Sociální podnikaní (neinvestiční podpora) II.

Výzva byla vyhlášena opětovně a podány byly dvě žádosti o podporu. V prvním vyhlášení bohužel žádný z projektů neprošel věcným hodnocením, více zde.

Ačkoli je nynější situace pro všechny nestandartní a náročná, podařilo se i přes to ohodnotit a vybrat projekt k financování v operačním programu Zaměstnanost.

Formální kontrolou prošly oba projekty („Máme zelenou“ -  Hranická rozvojová s.r.o. a Sociální podnik  Sklenářství VIOL s.r.o.  – Sklenářství VIOL s.r.o.), bohužel následující zhodnocení externího experta poukázalo na některé slabiny jednoho z projektů („Máme zelenou“), což následně ve věcném hodnocení hodnotitelé a výběrová komise potvrdila. A tak byl Výborem MAS k financování vybrán pouze projekt: Sociální podnik  Sklenářství VIOL s.r.o.  – Sklenářství VIOL s.r.o. (viz. příloha Seznam pořadí projektů). 

Projekty byly nyní předány managementem MAS na Řídící orgán, kde dojde k tzv. Závěrečnému ověření způsobilosti, po jehož ukončení bude následovat vydání právního aktu, čímž bude definitivně stvrzeno obdržení dotace a její finální výše. Nyní je rozpočet projektu 2 159 767,65 Kč. Po obdržení právního aktu se bude moci žadatel pustit do realizace projektu.

Vybraný projekt sklenářství Viol, chce realizovat rozjezd sociálního podniku Sklenářství Viol s.r.o. Dosud společnost nefunguje jako sociální podnik, ale díky tomuto projektu chce zahájit svou činnost s principy integračního sociálního podniku, se zaměřením na cílové skupiny potřebující pomoc na trhu práce. Společnost bude zaměstnávat osoby z cílových skupin min. ve výši 2,7 pracovního úvazku.

Gratulujeme žadateli k úspěšné podané žádosti!

Autor:Šárka Vránová
E-mail:s.vranova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení