Animace škol - šablony

O animaci

Cíl animace

Díky podpoře z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) poskytuje MAS mateřským, základním a základním uměleckým školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) ve svém území zcela bezplatně konzultace při přípravě projektových žádostí a metodické vedení během realizace projektů v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony II. 

Popis animace

Náplní činnosti MAS v rámci animace je:

  • metodická pomoc školským zařízením s výběrem vhodných šablon,
  • školení pro žadatele a příjemce ZŠ a MŠ, ZUŠ, SVČ a další školský zařízení,
  • konzultační činnost při realizaci projektu, např. zadávání veřejných zakázek, povinné publicitě
  • metodická pomoc při zpracování zpráv o realizaci a udržitelnosti projektu, zadávání dat do monitorovacího systému, zajištění správnosti předávaných výstupů,
  • metodická pomoc s vypořádáním připomínek ke zprávám o realizaci a udržitelnosti projektu,
  • metodická pomoc při kontrole na místě, při ukončování realizace projektu a při přípravě závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Potřebujete pomoc s podáním žádosti o dotaci či s podáním zprávy o realizaci? Nejste si něčím jisti a potřebujete poradit?

Kontaktujte animátorku škol:

H. Gaďurková, mob.: 773 593 020, mail: h.gadurkova@regionhranicko.cz