MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt ®

O značce

Cíl projektu

Cílem projektu je zavedení jednotného systému certifikace regionálních výrobků a zavedení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®.

Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na oblast Moravské brány, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.

Popis projektu

Připojením se k Asociaci regionálních značek (http://www.regionalni-znacky.cz) jsme začalil realizovat dlouhodobě chystaný projekt, který má za cíl zavedení a spouštění certifikace místních produktů.

Pod názvem MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® byli na jaře, na podzim 2012, 2013, 2014, 2016, v létě 2018, 2019 a v dubnu 2021 certifikováni výrobci z Hranicka a Lipenska. Certifikátem se v současné době pyšní 23 výrobků od 19 výrobců.

Značku, v níž se ukrývá stylizované písmeno M i lomený oblouk brány, nesou v současné době tyto produkty:
Mléčné výrobky - Farma Zdeňka, Poruba u Hustopeč nad Bečvou
Skaličský med a svíčky z pravého včelího vosku - Včelí farma Skalička
100% ovocné a zaleninové šťávy a křížalky  - Eduard Kozák, Sady Lučice - Bělotín
Potštátský chléb - Pekárna Potštát
Brambory konzumní a sadbové - Zemědělské družstvo Partutovice
Hranický Wellartův chléb a další pečivo - WELLART, v.o.s. Hranice
Uzenářské a masné výrobky z Malhotic - Řeznictví a uzenářství Kubeša Oldřich
Partutovské domácí cukroví a Partutovická bramborová bábovka - Zemědělské družstvo Partutovice
BIO ovoce z Opatovic u Hranic - Bohumil Kučera
Svatovar Originelní Lipnické pivo - PRVNÍ SOUKROMÝ PIVOVAR SPOLEČENSKÝ s.r.o.
Dřevěné dekorativní předměty - Přemysl Bouška - Dřevohrátky
Ručně malované kraslice a vánoční baňky z Vysoké - Milena Vyčítalová
Vepřové maso ve vlastní šťávě 300 g - VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků
Podhostýnská keramika MILI - Milena Hošťálková z Bystřice pod Hostýnem
Džemy, marmelády, sirupy a chilli omáčky z Moravské brány - Jakub Trčka z Hranic
Pivo CHORS Černotín - Pivovar CHORS s.r.o. – Radek Sekanina
Utopenci z Hustopeč - VÁHALA a spol. s r.o. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků
Mák z Moravské brány - Hranicko a.s. ze Stříteže nad Ludinou
Balík sena z Moravské brány - Ekofarma Jezernice s.r.o.
Mléčné výrobky z kozího, ovčího a kravského mléka z Vysoké - Farma Kozí Hrádek s.r.o.
Masné tepelně opracované a uzené výrobky z Vysoké - Farma Kozí Hrádek s.r.o.

První Slavnostní předání certifikátů výrobcům proběhlo 11. května 2012 na Farmářských trzích na Masarykově náměstí v Hranicích, kde také proběhl prodej a prezentace certifikovaných výrobků. Výrobci, kteří získali certifikát na říjnové komisi v roce 2013 slavnostně převzali certifikát u příležitosti vánočnočních trhů 4. prosince 2013 na Masarykově náměstí v Hranicích. V roce 2014 převzal certifikát jeden výrobce z našeho regionu na Vánočním jarmarku v Hranicích dne 4. 12. 2014. V roce 2016 byly certifikáty výrobcům slavnostně předány v rámci Farmářského trhu, který se konal v Hranicích na Masarykově náměstí 14. října 2016. Další certifikační komise zasedala dne 1. 8. 2018 v Hranicích a udělila certifikát výrobku Vepřové maso ve vlastní šťávě z Hustopeč, dalším výše uvedeným výrobkům byl certifikát prodloužen. Poslední Certifikační komise zasedla 10. 4. 2019 a rozhodla o udělení certifikátu řemeslným výrobkům Podhostýnská keramika MILI a potravinářským produktům Džemy, marmelády a sirupy z Moravské brány. Poslední Certifikační komise zasedla 12. 4. 2021 a udělila certifikáty Pivu CHORS Černotín, Utopencům z Hustopeč, Máku ze Střítežska, Balíku sena z Moravské brány, Mléčným a masným výrobkům z Vysoké.

Informace o produktech, které jsou certifikované značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®, naleznete ve všech informačních centrech v regionu a na webových stránkách Asociace regionálních značek a Regionu Hranicko . Vycházejí články v Hranickém deníku, ve Zpravodaji Region Hranicko a v regionálních televizních vysíláních. O výrobcích se můžete také dozvědět na stránkách Facebooku.

V roce 2017 proběhl ve dvoraně zámku v Hranicích DEN S MORAVSKOU BRÁNOU, kde se setkali výrobci, jejichž výrobky jsou označeny značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® s potencionálními odběrateli ve službách cestovního ruchu z Hranicka, potažmo Olomouckého kraje a představili své výrobky veřejnosti.

V roce 2019 byly všechny certifikované výrobky prezentovány na různých akcích národního i nadnárodního významu, ale i přímo u nás v regionu. Mezi nejvýznamnější akce patří REGIONTOUR 2019 v Brně, TOURISM EXPO 2019 v Olomouci, farmářské trhy v Hranicích, Země živitelka 2019 v Českých Budějovicích, Výstava Má vlast cestami přeměn 18. 5. 2019 v Praze na Vyšehradě, Novoměstský krajáč 2019 (festival regionálních značek v Praze), Dožínky na Letné 7. 9. 2019, Vinobraní v Královské zahradě Pražského hradu 27. 9. 2019, Vánoční jarmark v Hranicích a spousta dalších.

Hranická rozvojová agentura, z.s. na základě podnětů výrobců z území Podhostýnska, vyvolala jednání s MAS Podhostýnsko o rozšíření působnosti značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® i na jeho území. V polovině roku 2018 došlo k prvnímu setkání zástupců obou institucí. Zástupci MAS Podhostýnska poté zjišťovali u členů a především u starostů jednotlivých obcí z území zájem o připojení se k této aktivitě. Nyní se pracuje na podpisu Meromoranda o spolupráci k podpoře značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®. Asociace regionálních značek byla o tomto kroku informována a požádali jsme o rozšíření našeho území na mapě regionálních značek. Dne 10. 4. 2019 projedná Certifikační komise již prvního zájemce o udělení značky.

Současným i nově certifikovaným výrobcům se otvírají další možnosti propagace svých výrobků, zviditelnění se, zvýšení odbytu výrobků, navázání nových kontaktů a nové možnosti spolupráce. Prezentováni jsou v katalogu certifikovaných výrobků, který je ve formě krabiček s kartičkami jednotlivých výrobků.

Na zavedení značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt® i na její každoroční propagaci finančně přispívá Olomoucký kraj.

Termín realizace

Zahájení:červenec 2014
Ukončení:prosinec 2019