Toto je archiv projektu MAP III. Informace k aktuálnímu projektu MAP IV najdete zde

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice III

O projektu MAP III

Cíl projektu

Vize projektu MAP:

„Společnou vizí pro rozvoj vzdělávání v ORP Hranice jsou kvalitní spolupracující školy a školská zařízení uplatňující strategické řízení a plánování. Učí v souvislostech, rozvíjejí jednotlivé gramotnosti a poskytují společné vzdělávání se sníženým počtem dětí a žáků ve třídách. Rozvíjejí potenciál dítěte, podporují talent a vzdělávají tak, aby všechny děti zažívaly pocit úspěchu a byly připraveny pro život. K dosažení této vize je nezbytný kvalifikovaný personál, který volí nejrůznější metody a formy výuky, využívá moderní a odborné pomůcky, sdílí své zkušenosti a úzce spolupracuje s rodinou. Není zatížen nadměrnou administrativou, společenská prestiž pedagogické profese je posílena a adekvátně ohodnocena.“

Hlavní cíl MAP:

Zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následné společné řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů spolupráce.

Dílčí cíle MAP:

Dílčí cíl 1. Systémové zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol

Dílčí cíl 2. Sdílené porozumění cíli: orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání

Dílčí cíl 3. Zavádění řešení pro nastavení rovných příležitostí ke vzdělávání uvnitř škol a v území - dostupnost kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole

Dílčí cíl 4. Zlepšení spolupráce škol s rodiči, zřizovateli a veřejností, zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků

Rozpočet projektu:2 121 020 Kč
Výše dotace:2 121 020 Kč

Termín realizace

Zahájení:srpen 2022
Ukončení:listopad 2023