Toto je archiv projektu MAP III. Informace k aktuálnímu projektu MAP IV najdete zde

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice III

Zápisy z jednání

2023
ŘV MAP III
PS pro čtenářskou gramotnost
PS pro matematickou gramotnost
PS Předškolní vzdělávání a péče
PS pro financování
PS Informatika a robotika
PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství
PS pro rovné příležitosti
2022
ŘV MAP III
PS pro čtenářskou gramotnost
PS pro matematickou gramotnost
PS Předškolní vzdělávání a péče
PS pro financování
PS Informatika a robotika
PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství
PS pro rovné příležitosti