MAS Hranicko > Chystá se třetí setkání pracovních skupin – Akční plán vzdělávání Hranicka na rok 2017

Chystá se třetí setkání pracovních skupin – Akční plán vzdělávání Hranicka na rok 2017

21. 10. 2016

V prvním listopadovém týdnu proběhne již 3. setkání pracovních skupin, na které jste i Vy všichni srdečně zváni. Hlavním úkolem pracovních skupin bude připomínkování a dopracování dokumentu AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ HRANICKA PRO ROK 2017. Setkání jednotlivých pracovních skupin proběhne v následujících termínech:

·         PS1 Předškolní vzdělávání: úterý 1. 11. od 15:00 v sídle MAS Hranicko (přihlášení: http://doodle.com/poll/k6re4iwbgbzqy7xn)

·         PS2 Čtenářská a matematická gramotnost: středa 2. 11. od 14:30 v ZŠ Šromotovo (přihlášení na habermann@zssromotovo.cz )

·         PS3 Inkluze a školní neúspěch: úterý 1. 11. od 14:30 v ZŠ Struhlovsko (přihlášení na machan@stru.cz )

·         PS4 Podnikání, polytechnika, kariéra: středa 2. 11. od 15:00 v sídle MAS (přihlášení: http://doodle.com/poll/5cvzc54k4c93f93w)

 

Pracovní skupiny budou řešit následující problematiku:

1.       Projednání Akčního plánu vzdělávání pro Hranicko na rok 2017 (odsouhlasení navržených opatření; určení důležitosti opatření; návrh měřitelných ukazatelů plnění daného cíle; harmonogram kroků, jak k danému cíli dojít; identifikace zdrojů – nejen finančních - k naplnění cílů)

2.       Vzdělávací aktivity k dané PS

3.       Sdílení možných zdrojů

4.       Různé (podle dané PS a podnětů)

 

Po odsouhlasení Akčního plánu pracovními skupinami bude daný dokument dopracován a předán k připomínkování řídícímu výboru a veřejnosti. Po vypořádání se s možnými připomínkami bude hotový dokument předložen ke schválení ŘÍDÍCÍMU VÝBORU MAP, o jehož svolání budete informováni.

Pokud máte zájem zapojit se do některé pracovní skupiny, neváhejte se do ní přihlásit. V přílohách naleznete podklady pro jednotlivé pracovní skupiny. Pokud se chcete zapojit i jinak kontaktujte mě na h.gadurkova@regionhranicko.cz nebo volejte na 773593020.

Zapojte se také a ovlivněte vzdělávání na Hranicku!

Nejnovější aktuality i materiály naleznete na webu MAP.

Mgr. Hana Gaďurková

h.gadurkova@regionhranicko.cz

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU