Informace z MAP III

5. 10. 2022

Projekt MAP pro Hranicko III je již v plném běhu a realizační tým se i vzhledem k omezenému rozpočtu snaží najít nové cesty komunikace.

Naší snahou bude pravidelně zveřejňovat Zpravodaj v elektronické podobě, ve kterém se pokusíme shrnout aktuální a zajímavé informace z oblasti vzdělávání.

První číslo Zpravodaje je věnováno výhradně digitálnímu vzdělávání, v dalších číslech se pak budeme věnovat i dalším oblastem.

Celý realizační tým přeje příjemné počtení!

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz