Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice II

Zápisy z jednání

2020
ŘV MAP II
PS pro čtenářskou gramotnost
PS pro matematickou gramotnost
PS pro financování
2019
ŘV MAP II
PS pro čtenářskou gramotnost
PS pro matematickou gramotnost
PS pro rovné příležitosti
PS Předškolní vzdělávání a péče
PS pro financování
PS Informatika a robotika
PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství