Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice II

Zápisy z jednání

2021
ŘV MAP II
PS pro čtenářskou gramotnost
2020
ŘV MAP II
PS pro čtenářskou gramotnost
PS pro matematickou gramotnost
PS pro rovné příležitosti
PS Předškolní vzdělávání a péče
PS pro financování
2019
ŘV MAP II
PS pro čtenářskou gramotnost
PS pro matematickou gramotnost
PS pro rovné příležitosti
PS Předškolní vzdělávání a péče
PS pro financování
PS Informatika a robotika
PS Podnikavost a iniciativa, polytechnické vzdělávání, kariérové poradenství