RegionHranicko.cz je společným portálem tří regionálních organizací spolupracujících na rozvoji Hranicka. Mikroregion Hranicko je svazkem obcí regionu. MAS Hranicko je soustředěno na naplňování Strategie CLLD a vlastní dotační programy, kromě subjektů veřejné správy sdružuje také zástupce podnikatelské sféry a neziskových organizací. Hranickou rozvojovou agenturu založily výše zmíněné subjekty jako servisní a poradenskou organizaci pro realizaci projektů a využívání dotačních programů. Směrování regionu popisuje Strategie rozvoje regionu Hranicko, která je společným základem aktivit všech třech spolupracujících organizací.

KALENDÁŘ AKCÍ

14.10.2016 (Pá) 09:00 - 16:00

Farmářský trh regionu Hranicko

Masarykovo náměstí Hranice

GRANTOVÝ KALENDÁŘ

15.10.2015 - 14.10.2016

17. výzva - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Dotační program: OP Životní prostředí

15.10.2015 - 14.10.2016

18. výzva - Snížení environmentálních rizik a rozvíjet systémy jejich řízení

Dotační program: OP Životní prostředí

15.10.2015 - 14.10.2016

20. výzva - Dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Dotační program: OP Životní prostředí

AKTUALITY

DOTACE NA MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

31.8.2016Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti vzdělávání, nyní pro z&aa... Celý text >

Program rozvoje venkova ohlašuje 3. kolo příjmu žádostí

24.8.2016Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 3. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova. Budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských... Celý text >

Dotazník Olomouckého kraje ke stavu cyklodopravy

18.8.2016Vážení čtenáři, Olomoucký kraj se obrací na cyklisty, ať už pravidelné nebo cykloturisty, s žádostí o vyplnění krátkého dotazníku slouž... Celý text >

PŘES 700 MILIONŮ KORUN Z PENĚZ EU PŮJDE NA OCHRANU PŘÍRODY A KRAJINY

16.8.2016Ve dvou otevřených výzvách Operačního programu životní prostředí mohou podporu získat projekty zaměřené na realizaci a obnovu vodních prvků, na revitalizaci ... Celý text >

Strategický rámec MAP i s investičními záměry je schválen

28.7.2016Po měsíc a půl trvající cestě došel Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro Hranicko ke svému schv... Celý text >

Šance pro obce - vyhlášená výzva na podporu komunitních center

28.7.2016Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, které se zaměřují na podporu komunitní... Celý text >

Vzdělávejte své zaměstnance

28.6.2016Vyhlášená výzva v rámci Operační programu Zaměstnanost poskytuje dotace na vzdělání většího počtu zaměstnanců napříč organizační struktu... Celý text >

AKTUALITY Z OBCÍ

Aktuality z obcí Mikroregionu Hranicko

4.8.2011 | Hranice

Na webu regionu Hranicko vznikla nová sekce pro zveřejňování aktualit z obcí Mikroregionu Hranicko. Na tomto webu Mikror... Celý text >

© 2007-2016 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU