RegionHranicko.cz je společným portálem tří regionálních organizací spolupracujících na rozvoji Hranicka. Mikroregion Hranicko je svazkem obcí regionu. MAS Hranicko je soustředěno na naplňování Strategie CLLD a vlastní dotační programy, kromě subjektů veřejné správy sdružuje také zástupce podnikatelské sféry a neziskových organizací. Hranickou rozvojovou agenturu založily výše zmíněné subjekty jako servisní a poradenskou organizaci pro realizaci projektů a využívání dotačních programů. Směrování regionu popisuje Strategie rozvoje regionu Hranicko, která je společným základem aktivit všech třech spolupracujících organizací.

GRANTOVÝ KALENDÁŘ

15.10.2015 - 14.10.2016

17. výzva - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Dotační program: OP Životní prostředí

15.10.2015 - 14.10.2016

18. výzva - Snížení environmentálních rizik a rozvíjet systémy jejich řízení

Dotační program: OP Životní prostředí

15.10.2015 - 14.10.2016

20. výzva - Dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Dotační program: OP Životní prostředí

AKTUALITY

Vzdělávejte své zaměstnance

28.6.2016Vyhlášená výzva v rámci Operační programu Zaměstnanost poskytuje dotace na vzdělání většího počtu zaměstnanců napříč organizační struktu... Celý text >

Spolky zadarmo už jen do 30. 6. 2016!!!

25.6.2016Všechna bývalá občanská sdružení a neziskové organizace mají povinnost do konce letošního roku zapsat do spolkových rejstříků tak zvané ... Celý text >

Vyhlášena výzva na Šablony pro MŠ a ZŠ I.

24.6.2016Dne 23. června 2016 byla v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlášena výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjedn... Celý text >

Výrobci pozor!!! - prodloužení V. výzvy o certifikaci regionálního produktu značkou MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®

15.6.2016 Hranická rozvojová agentura, z.s. ve spolupráci s Asociací regionálních značek, o.s. prodlužují 5. výzvu k předkládání žádostí ... Celý text >

Strategický rámec MAP - 1. zásadní dokument pro místní školství - se blíží ke schválení

8.6.2016V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko se blížíme k prvnímu zásadnímu bodu, a tím je schv... Celý text >

Návštěvnost regionu Hranicko je druhá nejvyšší na Střední Moravě

3.6.2016Za první čtvrtletí roku 2016 je statistika návštěvnosti našeho regionu víc než příznivá. Počty hostů a přenocování v hromadných ubytovací... Celý text >

Přípravy cyklostezky ze Skaličky do Hranic jsou v plném proudu

27.5.2016Od roku 2014 se především město Hranice, obce Skalička a Ústí, ale též Mikroregion Hranicko, MAS Hranicko, Lázně Teplice n.B. a další subjekty zabývají... Celý text >

AKTUALITY Z OBCÍ

Aktuality z obcí Mikroregionu Hranicko

4.8.2011 | Hranice

Na webu regionu Hranicko vznikla nová sekce pro zveřejňování aktualit z obcí Mikroregionu Hranicko. Na tomto webu Mikror... Celý text >

© 2007-2016 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU