MAS Hranicko

IROP MMR

MAS Hranicko z. s. je neziskovou organizací typu místní akční skupina (MAS) sdružující podnikatelské subjekty, neziskové organizace, místní samosprávy a spolky v regionu Hranicko. Vzniklo v roce 2005 nejdříve jako neformální sdružení několika regionálně činných institucí se zájmem o spolupráci ve prospěch rozvoje regionu. V roce 2006 pak získalo právní subjektivitu jako stejnojmenné občanské sdružení. Základním posláním je podpora členů i ostatních organizací regionu v jednotlivých projektech a aktivitách tak, aby byl zajištěn trvale udržitelný rozvoj celého regionu při maximálním využití potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů. Veškeré aktivity jsou postaveny na základě partnerství a vzájemné spolupráce, sdružení funguje na tzv. principech LEADER. Hlavním nástrojem naplňování cílů je realizace 3 vlastních dotačních programů v rámci Strategie CLLD.

AKTUALITY - MAS Hranicko

Aktualizace strategického rámce

20.1.2017Realizační tým projektu MAP rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice připravuje aktualizaci Strategického rámce, která proběhne příšt... Celý text >

Počty dětí a žáků k 30. 9. 2016

2.1.2017Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 7. prosince 2016 na stránkách výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – MŠ ... Celý text >

Jak využít na Hranicku projektové příležitosti?

16.12.2016Dne 24. listopadu proběhlo v Domě dětí a mládeže v Hranicích setkání vedení škol, jehož tématem bylo využití projektových příležitostí n... Celý text >

Návštěva školek Bambíno Praha a Mateřinka Brno

16.12.2016V průběhu listopadu proběhly dvě akce pro ředitelky a učitelky mateřských školek z našeho regionu. Nejprve se 9. listopadu vydalo 9 zájemkyň na návštěvu soukromé š... Celý text >

Jak sestavit plán pedagogické podpory?

16.12.2016 Dne 3. 11. 2016 proběhl v SC Naparia seminář pod vedením Mgr. Šárky Sohrové s názvem „Jak sestavit plán pedagogické podpory?“ určený... Celý text >

MAS dále zpřesňuje podporované aktivity a další podmínky svých dotačních programů. Rozběh se blíží

1.11.2016Na základě nově zveřejněných podkladů pro MAS ze strany Řídících orgánů a úprav strategie CLLD v rámci věcného hodnocení došlo k dalš&ia... Celý text >

Chystá se třetí setkání pracovních skupin – Akční plán vzdělávání Hranicka na rok 2017

21.10.2016 V prvním listopadovém týdnu proběhne již 3. setkání pracovních skupin, na které jste i Vy všichni srdečně zváni. Hlavním úkolem pracov... Celý text >
© 2007-2017 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU