Díky tzv. šablonám se školy nebojí získávat finanční zdroje z evropských fondů

4. 12. 2019

Do konce června 2019 mohly vzdělávací organizace v ČR opět podávat žádosti o dotaci na projekty zjednodušeného vykazování tzv. šablony.

Do konce června 2019 mohly vzdělávací organizace v ČR opět podávat žádosti o dotaci na projekty zjednodušeného vykazování tzv. šablony. Cílem výzvy je podpořit pedagogy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce a to prostřednictvím personální podpory, dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, podporou jejich vzájemné spolupráce, projektovou výukou, zapojením odborníka z praxe do výuky, zájmovými kluby… Oprávněnými žadateli ve druhé vlně šablon jsou nejen mateřské a základní školy, ale také školní družiny a kluby, střediska volného času a základní umělecké školy.

Na Hranicku se do druhé vlny šablon zapojilo celkem 28 vzdělávacích institucí, což představuje  78 % z celkového počtu. Celková výše dotace, kterou tyto organizace získaly, činí 23.560.407,-. Nejvyšší částka cca 7,7 mil. Kč je nasměřována do personální podpory škol. V mateřských školách působí 9 chův a 6 školních asistentů, dalších 5 školních asistentů pak pomáhá pedagogům a poskytuje nepřímou pedagogickou podporu žákům v základních školách a 1 v Domově dětí a mládeže Hranice. Další cca 4 mil. Kč podpoří také digitální infrastrukturu. 6 mateřských škol, 8 základních škol a 2 základní umělecké školy využily možnost zakoupit pro žáky ICT techniku k rozvíjení digitálních kompetencí a kreativity dětí a žáků. Nejžádanější šablonou v mateřských školách je projektový den, který si zvolilo 12 MŠ celkem 53x, u základních škol jsou to kluby, které si zvolilo 16 ZŠ celkem 70x.

Další informace k šablonám a přílohy pro dokládání výstupů ve zprávách o realizaci najdete na stránkách MŠMT - zde.

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz