Vyhlášena výzva Šablony II

5. 3. 2018

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní, základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil výzvu č. 02_18_063 Šablony II.

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní, základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. 

Školská zařízení mohou získat min. 100.000,- až max . 2 mil dle počtu dětí, žáků či studentů na aktivity, které jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, školního speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány mimoškolní aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Více informací o výzvě naleznete na stránkách MŠMT, popř. na našich webových stránkách v záložce Animace škol.

Představení výzvy a zodpovězení případných dotazů pro Vás bude připraveno na informačním semináři, který se uskuteční ve čtvrtek 22. 3. 2018 od 15:00 v sídle MAS (Tř. 1. máje 328, bývalá Kunzova vila).

Pro více infomací kontaktujte Hanu Gaďurkovou, tel. 773 593 020.


Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz