6. jednání ŘV MAP

27. 11. 2020

V září proběhlo velmi důležité již 6. setkání ŘV MAP.

Na tomto setkání proběhla aktualizace celé dokumentace projektu. ŘV MAP schváli aktualizovanou verzi vize, strategickou část včetně tabulky investičních priorit a na závěr aktualizaci celé dokumentace MAP pro Hranicko II.

Proces aktualizace tím však nekončí, bude nás provázet i nadále po celou dobu projektu. Další aktualizace proběhne v první polovině roku 2022.

Kompletní aktualizovaný dokument včetně příloha a také zápis z jednání naleznete v Dokumentech.

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení