Příběhy pana Tydýta

10. 2. 2022

Děti z mateřských a základních škol jsou zapojeny do zážitkového programu o odlišnosti, přijetí, kamarádství a pravých životních hodnotách.

Všichni se potýkáme s nějakou svou jinakostí. Zvládneme se přijmout se takoví, jací jsme, a přijmout i druhého vedle sebe? Osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence a spolupráce jsou hlavním zaměřením zážitkového programu Příběhy pana Tydýta, který díky projektu MAP pro Hranicko II mohou využít mateřské a základní školy v našem regionu. Tento zážitkový program, který je určen třídám, je zaměřený na rozpoznání důležitých životních hodnot, posiluje toleranci k odlišnostem, rozvíjí skupinovou spolupráci a poskytuje dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Nejdříve jsme zorganizovali úvodní kurz pro pedagogy a poté samotné zážitkové programy ve školách. V první fázi jsou zapojeny ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko, ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo, ZŠ a MŠ Hranice IV – Drahotuše, ZŠ a MŠ Hustopeče nad Bečvou a ZŠ a MŠ Hranice, Studentská.

V některých školách již program proběhl, některé teprve čeká. Ti, kdo se ho již zúčastnili, byli velmi spokojení. Dětem i pedagogům se program moc líbil. Děti se nadšeně zapojovaly do všech aktivit, ať už to byly uvolňovací a rozehřívací techniky vyprávění, rytmické hry a cvičení, divadelní techniky nebo diskuse.

Doufám, že díky MAPu II budeme mít příležitost zapojit do tohoto programu další školy a rozvíjet tak osobnostní a emoční růst a spolupráci v regionu.

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz