10. Výzva programu MAS-IROP Infrastruktura ZŠ II. uzavřena, podáno 7 Žádostí o podporu.

3. 3. 2020

MAS Hranicko o půlnoci z 2. na 3.3.2020 uzavřela 10. Výzvu dotačního programu MAS-IROP Infrastruktura ZŠ II. Podáno bylo celkem 7 Žádostí o podporu s celkovým objemem 11 453 712 Kč způsobilých výdajů, což je převis cca o 27% nad alokací Výzvy.

Bohužel tak nebudou moci být uspokojeni všichni žadatelé, většina plánovaných projektů by ovšem na podporu měla dosáhnout. Seznam podaných Žádostí o podporu naleznete v příloze Aktuality nebo na tomto odkazu.

Podané žádosti nyní projdou procesem kontrol a bodového hodnocení, což obstará management a Výběrová komise MAS. Odhadem v druhé polovině dubna nebo začátkem května budou zveřejněn seznam doporučených žádostí, který bude předložen Centru pro regionální rozvoj patřícímu pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Též toto centrum ještě podané žádosti znovu zkontroluje a během léta Řídící orgán IROP vydá úspěšným žadatelům Právní akty o poskytnutí podpory.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení