MAS vybrala k získání podpory 7 projektů v rámci Výzvy č.5 MAS-PRV

26. 5. 2020

Výbor MAS na svém jednání 26.5.2020 potvrdil doporučení Výběrové komise MAS a vybral k podpoře celkem 7 projektů, 5 z Fiche 11 a po jednom z Fiche 12 a 14.

Ve Výzvě č.5 MAS-PRV bylo podáno celkem 24 Žádostí o dotaci. V rámci kontroly formálních náležitostí bylo u 1 projektu v F12 identifikováno nesplnění podmínek přijatelnosti, 1 projekt v F11 byl podán téměř nevyplněný. Oba žadatelé po dohodě stáhli na svůj popud Žádost o dotaci z další administrace. Administrativní kontrolu na MAS tak absolvovalo 22 projektů. 

Ve Fichi 11 došlo původně k pětinásobnému, po administrativní kontrole už „jen“ ke čtyřnásobnému převisu zájmu žadatelů nad možnostmi a alokací této Fiche, proto se nelze divit, že bylo možno podpořit jen cca čtvrtinu podaných Žádostí o dotaci. Zásadní roli v sestavení pořadí projektů sehrálo preferenční kritérium, které upřednostňuje stavby a pevné technologie před investicemi do mobilních strojů. Ve Fichi 11 stejně jako ve Fichi 14 došlo téměř k úplnému zazávazkování zbylé alokace, tyto dvě oblasti tak dosáhly téměř 100% dočerpání financí, které pro ně MAS na začátku realizace SCLLD určila. U Fiche 12 zůstalo v alkaci cca 200 000 Kč, o jejichž využití rozhodne MAS na podzim 2020.

Podpořené žádosti budou nyní předány na SZIF k další administraci. Výsledky Výzvy naleznete v příloze nebo zde..

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení