MAS vybrala ve Výzvě č.6 MAS-PRV k získání podpory 26 projektů

16. 6. 2021

Rekordní alokace téměř 10 milionů Kč, rekordbí počet 46 podaných Žádostí o dotaci a rekordní počet 26 úspěšných žadatelů, které MAS vybrala k získání podpory. Takový je výsledek Výzvy č.6 dotačního programu MAS-PRV.

Valná hromada MAS na svém jednání 15.6.2021 potvrdila pořadí projektů včetně udělených bodů předložené Výběrovou komisí MAS a po přesunech finančních alokací mezi Fichemi s cílem maximálního vyčerpání alokace Výzvy vybrala k podpoře celkem 26 projektů, 6 z Fiche 11, 3 ve Fichi 12, 5 ve Fichi 13, 1 ve Fichi 14 a hned 11 projektů v rámci Fiche 20.

Ve Výzvě č.6 MAS-PRV bylo podáno celkem 46 Žádostí o dotaci. V rámci kontroly formálních náležitostí stáhl 1 žadatel na svůj popud Žádost o dotaci z další administrace. Do procesu hodnocení na MAS se tak posunulo 45 projektů. 

Ve Fichi 11 Rozvoj zemědělských podniků došlo k třínasobnému převisu zájmu žadatelů nad možnostmi a alokací této Fiche, podporu tak získalo jen 6 ze 14 podaných Žádostí o dotaci.

Ve Fichi 12 Zemědělské a potravinářské produkty došlo jako u jediné Fiche k nedočerpání alokace. Podporu získaly všechny 3 podané Žádosti a cca 600.000 Kč bylo rozhodnutím Valné hromady přesunuto do ostatních Fichí.

Také Fiche 13 Drobné podnikání, vyhlášená po dvouleté pauze, se setkala s velkým zájmem, převis požadovaných dotací nad alokací Fiche byl cca dvouapůlnásobný. Po navýšení alokace ve fázi výběru projektů je tak nakonec úspěšných 5 z 9 podaných Žádostí.

Fiche 14 Podnikání v cestovním ruchu měla nejmenší alokaci a tím také vyšlo na podporu jediného projektu ze 4 podaných. Projekt na druhém místě měl vysoký rozpočet a nebylo možno ho podpořit.

Novinkou v dotačním programu MAS-PRV byla Fiche 20 obnova vesnic, pro tuto Výzvu zúžená na oblast f) Kulturní a spolková zařízení. Téměř čtyřmilionová alokace nakonec nestačila požadavkům žadatelů o víc jak milion, podpořeno tak je ve finále 11 žadatelů z 15 hodnocených Žádostí.

Podpořené žádosti budou nyní předány na SZIF k další administraci předcházející samotné realizaci projektů. Úspěšným žadatelům gratulujeme a těm ostatním přejeme úspěch v některé z dalších Výzev, které budou kontinuláně v dalších letech pokračovat. Výsledky Výzvy naleznete v příloze nebo zde..

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení