MAS vyhlásila Výzvu č.9 MAS-PRV pro zemědělce a školy

17. 5. 2022

MAS Hranicko dne 17.5.2022 vyhlásila Výzvu č.9 dotačního programu MAS-PRV, se 3 vyhlášenými Fichemi:
F11 Rozvoj zemědělských podniků s alokací 1 181 305 Kč
F12 Zemědělské a potravinářské produkty s alokací 821 624 Kč
F20 Obnova vesnic, oblast b) Mateřské a základní školy s alokací 2 886 914,- Kč

Uzávěrka Výzvy č.9 je stanovena na 20.6.2022

Základní informace (podporované aktivity, oprávnění žadatelé, min. a max. výše způsobilých výdajů na 1 žádost ad.) najdete v příloze Výzva č.9 MAS-PRV.

Beze změny oproti minulým výzvám zůstávají sady preferenčních kritérií, na základě kterých budou podané Žádosti o dotaci obodovány a seřazeny do pořadí pro získání dotace těch projektů, na něž bude dostačující výše uvedená alokace viz přílohy. MAS připravila také sadu Příruček pro žadatele pro jednotlivé Fiche. Všechny podklady najdete na webu https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/dotacni-programy-mas/2018-2022, sekce Dokumenty ke stažení, adresář „Dotační program MAS-PRV“

Informační seminář pro žadatele proběhne 24.5.2022 od 15.30h v sídle MAS, Tř. 1. máje 328, Hranice (Kunzova vila – zámeček)

MAS Hranicko doporučuje osobní konzultace Vašich projektových záměrů tak, abychom hned zkraje mohli eliminovat případné nedostatky a nesoulady s Pravidly PRV. V případě zájmu kontaktujte hlavního manažera MAS Františka Kopeckého, 773 58 30 20, f.kopecky(at)regionhranicko.cz

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení