Do 13. Výzvy programu MAS-IROP byla podána 1 Žádost o podporu

19. 11. 2021

MAS Hranicko dne 15.11.2021 uzavřela 13. Výzvu MAS-IROP Bezpečnost dopravy IV., do kterého se přihlásila obec Všechovice s projektem "Bezpečnost dopravy v obci Všechovice"

Výše způsobilých výdajů činí 974 141,- Kč, což přesně odpovídá výši alokace 13. výzvy. Investice žadatele ale bude výrzaně vyšší, celkový rozpočet projektu činí 3 859 598,- Kč.

Pokud žádost splní všechny podmínky, získá minimální počet bodů a bude úspěšně realizován, uzavře se tímto celá realizace dotačního programu MAS-IROP s velmi úspěšným výsledkem, kdy dojde k téměř 100% vyčerpání celé více než čtyřicetišestimilionové alokace.

Seznam podaných Žádostí naleznete v příloze Aktuality nebo na tomto odkazu:

https://www.regionhranicko.cz/docs/1637319792_MAS-Hranicko-seznam-prijatych-zadosti-Vyzva-c13-2021-IROP_8r9i7cslsq.pdf

Podaná žádost nyní projde procesem kontrol a bodového hodnocení, což obstará management a Výběrová komise MAS. Během ledna bude následně předložen Centru pro regionální rozvoj patřícímu pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Též toto centrum ještě podané žádosti znovu zkontroluje a během jara 2021 Řídící orgán IROP vydá Právní akt o poskytnutí podpory.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení