MAS vyhlašuje Výzvu č.7 MAS-PRV zaměřenou na investice do mateřských a základních škol

28. 6. 2021

MAS Hranicko dne 28.6. vyhlásila Výzvu č.7 dotačního programu MAS-PRV (Program rozvoje venkova). Výzva potrvá do 30.7.2021 a MAS v rámci ní rozdělí částku 3 197 677,- Kč. Podpořeny budou žádosti o dotaci v jediné Fichi 20 tentokrát zaměřené výhradně na oblast b) Mateřské a základní školy.

Mateřské a základní školy nebo jejich zřizovatelé v regionu mohou zainvestovat do rekonstrukce či rozšíření školy i jejího zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení. Podpořit lze také venkovní mobiliář a herní prvky a pořízení technologií a dalšího vybavení školy.

Nelze podpořit úpravy prostor sloužících pro sportovní aktivity, kotle na uhlí včetně kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn či tepelná čerpadla. U ZŠ je pak podpora omezena pouze na kmenové učebny, sborovny, kabinety nesloužící pro odborné předměty, školní knihovny, technické místnosti, družiny a jídelny, k vyjmenovaným prostorám lze podpořit i související zázemí a související úpravy budovy školy.

Žádosti o podporu bude MAS přijímat elektronicky přes Portál Farmáře do 30.7. 2021 včetně, kdy bude Výzva uzavřena. Pokud jsou součástí záměru i stavební práce vyžadující opatření stavebního úřadu, pak takové musí být jako platné předloženo už při podání žádosti na MAS. Žádost o dotaci MAS musí obsahovat též komentáře k nároku na zisk preferenčních bodů, dle kterých Výběrové komise MAS žádosti seřadí do pořadí rozhodující o získání dotace.

MAS Hranicko k této Výzvě pořádá Informační seminář pro žadatele, který se uskuteční ve čtvrtek 1.7.2021 od 15.30 hod. v zasedací místnosti MAS Hranicko, Tř. 1. máje 328, Hranice (Kunzova vila - zámeček)

Další podrobnosti a podklady najdete na webu www.regionhranicko.cz/sclld, v sekci Dotační program MAS-PRV.

Všem zájemcům doporučujeme osobní či telefonické konzultace jejich záměrů tak, abychom hned zkraje ověřili uznatelnost výdajů a minimalizovali riziko chyb v žádostech, které by vedly k jejich vyřazení v rámci administrace podaných Žádostí o dotaci.

Jsme Vám k dispozici, kontaktní osobou pro poskytnutí konzultací a dalších informací je hlavní manažer MAS Mgr. František Kopecký, 773 58 30 20, f.kopecky@regionhranicko.cz.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení