MAS podpoří téměř 6 miliony dokončení cyklostezky z Bělotína do Hranic

15. 4. 2021

MAS Hranicko dokončila hodnocení jediného projektu podaného do 12. Výzvy MAS-IROP Cyklodoprava II. a to s kladným výsledkem. Obci Bělotín tak přidělila částku téměř 5,9 mil. Kč na dokončení cyklostezky spojující Bělotín s křižovatkou za viadukty u obce Velká. Cyklistům, ale i pěším se tak nabídne první bezpečné spojení obce Bělotín a města Hranice.

Tabulku s celkovým přehledem výsledků 12. výzvy naleznete v příloze této Aktuality

Projekt bude nyní předán na Centrum pro regionální rozvoj k tzv. závěrečnému ověření způsobilosti, pak už bude následovat vydání právního aktu ze strany řídícího orgánu IROP, čímž bude definitivně stvrzeno obdržení dotace. Žadatel plánuje cyklostezku zprovoznit do června 2022.

Jedná se už o druhý pokus o realizaci tohoto projektu. MAS podpořila cyklostezku Bělotín - Hranice už v roce 2018, žadatel ovšem tehdy nakonec od realizace odstoupil na vlastní žádost.

Cyklisté se tak mohou těšit na další důležitou část stále budované sítě cyklostezek na Hranicku.

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení