MAS Hranicko vyhlašuje Výzvu č.5 dotačního programu MAS-PRV

20. 1. 2020

AKTUALIZACE 21.1.2020:
MAS Hranicko je nucena kvůli podmínkám Programu rozvoje venkova z této Výzvy vypustit Fichi 13 Drobné podnikání, která bude přesunuta do následující Výzvy v květnu 2020. Zdůvodnění níže.

Od 22.1. až do 28.2.2020 mají prostor zemědělci, výrobci potravin a podnikatelé v cestovním ruchu na podání Žádostí o dotaci v rámci vyhlášené Výzvy č.4 dotačního programu MAS-PRV. Celková alokace pro tuto Výzvu je 3 380 845 Kč, podpořeny tak budou projekty s celkovými výdaji přes 7 milionů Kč. Žádosti o podporu bude MAS přijímat do 28.2.2020 včetně, kdy bude Výzva uzavřena.

AKTUALIZACE:

SZIF v rámci přípravných konzultací potvrdil naší MAS alokaci pro Fichi 13 Drobné podnikání ve výši 539 123,- Kč. Bohužel až dnes jsme obdrželi informaci, že cca 390.000 Kč z této alokace nelze zatím použít. Tuto částku vrátil k rozdělení žadatel, který nerealizoval stavební část projektu, dokud však nedojde k proplacení zbývající částky, nelze tuto vratku zatím použít. Částka tak bude k dispozici až během přístích týdnů či měsíců. Jelikož je neefektivní vyhlašovat Fichi 13 s alokací pouze cca 146.000,- Kč, MAS tak musí odložit vyhlášení této Fiche až na květnový termín. Z adminsitrativních důvodů je nutno také přečíslovat vyhlášenou Výzvu, která je tak vyhlášena po pořadovým číslem 5.

Všem žadatelům a potenciálním zájemcům Fiche 13 se za odklad omlouváme.

Podpořeny budou žádosti o dotaci ve 3 fichích (oblastech).

Fiche č.11 Rozvoj zemědělských podniků nasměruje 2,4 milionů korun do investic v rostlinné a živočišné prvovýrobě, kromě rekonstrukcí budov mohou zemědělci nakoupit také pevně stojící technologie nebo mobilní zemědělské stroje. Jedná se zřejmě o poslední výzvu pro zemědělce až do roku 2023, doporučujeme tedy zájemcům využít této možnosti.

U dalších 2 fichí se jedná už pouze o zbytkové alokace, které vznikly úsporami v realizaci již dříve podpořených projektů. Kvůli předpokládanému převisu zájmu doporučujeme nejprve konzultaci s managementem MAS, spolu se kterým mohou zájemci provést odhad počtu získaných bodů v hodnocení preferenčních kritérií a lépe tak zhodnotí reálnost šance na získání dotace.

U Fiche č.12 Zemědělské a potravinářské produkty je hlavní podporovanou oblastí zpracování plodin, mléka či masa do finálních výrobků určených na jídelní stoly obyvatel regionu, investice mohou směřovat do výroby i uvádění produktů na trh. Fiche je vyhlášena s alokací 450 tisíc Kč.

V oblasti Fiche č.14 Podnikání v cestovním ruchu, kde lze podpořit penziony, hotely, kempy či komerčně provozovaná sportoviště pak zbývá pro tuto Výzvu částka 560.000 Kč.

MAS Hranicko k této Výzvě pořádá Informační seminář pro žadatele, který se uskuteční v středu 29.1. od 16h v Kunzově vile v Hranicích.

Další podrobnosti a podklady najdou zájemci na webu www.regionhranicko.cz/sclld.  

 

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení