Do Výzvy č.8 MAS-PRV bylo podáno 5 žádostí o dotace na veřejná prostranství

11. 3. 2022

MAS Hranicko dne 10.3.2022 uzavřela Výzvu č.8 dotačního programu MAS-PRV, která byla s jedinou vyhlášenou Fichí 20 Obnova vesnic zaměřena úzce na obnovu veřejných prostranství. 5 podaných projektů objemem požadovaných dotací nenaplnilo celou alokaci Výzvy, je tak velmi pravděpodobné, že budou kompletně podpořeny.

Zatímco alokace Výzvy činila 2 134 948 Kč, celkový úhrn požadovaných dotací je pouze 1 923 020,- Kč. MAS tak zbylých 211 928,- Kč přesune do budoucích Výzev dotačního programu MAS-PRV. 

Pokud Žádosti o dotace nebudou vykazovat zásadní nedostatky a splní minimální bodovou hranici při hodnocení Výběrovou komisí, budou podpořeny všech 5 projektů na obnovy veřejných prostranství a to konkrétně ve Stříteži nad Ludinou, Polomi, Skaličce, Rouském a Všechovicích.

Žádosti nyní projdou kontrolou formálních náležitostí, následně si je přebere k hodnocení Výběrová komise MAS. Výsledky hodnocení budou známy začátkem května 2022

Přehled podaných Žádostí o dotaci v příloze Aktuality nebo také zde..

Autor:František Kopecký
E-mail:f.kopecky@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení